- 46. stávkový týždeň - dátum žrebovania: 17. november 2019 (nedeža)
I.11 14 24 34 44 46 37
II.7 9 10 26 27 44 18