- 38. stávkový týždeň - dátum žrebovania: 20. september 2020 (nedeža)
I.2 14 18 24 30 45 19
II.8 12 19 26 30 46 2