- 2. stávkový týždeň - dátum žrebovania: 13. január 2021 (streda)
I.2 16 17 22 35 48 25
II.1 10 22 35 37 41 32