- 46. stávkový týždeň - dátum žrebovania: 15. november 2017 (streda)
I.15 17 19 28 39 42 35
II.7 18 25 32 39 49 27